VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Principem není park výrazně změnit, ale vytáhnout z něj skrytou sílu a potenciál

Havlíčkův Brod –  Představuje absolutní špičku ve svém oboru, kterým je zahradní architektura.

21.12.2013
SDÍLEJ:

Špička v oboru. Zdeněk Sendler se před pár dny sešel v Havlíčkově Brodě se zástupci města a veřejností. V sále Staré radnice jim představil svůj záměr. „Chceme skloubit historické poselství parku s moderními prvky krajinářské architektury,“ řekl Sendler.Foto: Libor Blažek

Pochází ze staré zahradnické rodiny a můžete si o něm přečíst, že je k přírodě citlivý, že o ní mnohé ví a že si s ní velmi dobře rozumí. V současné době často přijíždí do Havlíčkova Brodu. Má k tomu dobrý důvod. Chystá totiž proměnu havlíčkobrodského parku Budoucnost, o kterém říká, že je unikátním místem, které mohou Brodským mnozí závidět. A to nejen u nás v České republice, ale také v zahraničí. Řeč je o brněnském architektovi Zdeňku Sendlerovi z Brna, jehož rukopis dobře znají na mnoha místech. Za všechny uveďme například Litomyšl, kde upravil tamní vyhlášené klášterní zahrady.

V jakém stavu je podle vašeho názoru park Budoucnost dnes?

Park Budoucnost přežívá díky svému obrovskému potenciálu v rámci urbanismu města. Přímá návaznost na historické centrum a současně na přírodu jej řadí k nejvýznamnějším zeleným plochám v Havlíčkově Brodě. V rámci makro měřítka a s pominutím detailů je naprosto fenomenální plochou. Výrazně hůř je na tom v rámci soudobých nároků na běžné potřeby prezentované podobnými parky, v tomto srovnání je to docela bída. Nechci nyní hodnotit historické negativní vstupy jako uzavření už tak úzkého koryta nevhodnými stavbami, které jej místy doslova zašpuntovaly, nebo nepříliš citlivé dopravní řešení a další prostorové bariéry, které neodpovídají vzájemnému měřítku a znehodnocují původní velkorysou prostorovou koncepci parku. V řešené části první etapy navazující přímo na historické jádro se zastavil čas někdy v 80. letech minulého století. V zoufalém stavu je běžná vybavenost, havarijní detaily nejen z hlediska estetiky, ale i provozu. Povrchy, mobiliář, dětská hřiště, nulové sociální zázemí. Husté, mnohdy jednověké, porosty zabraňují fenomenálním pohledům, které jsou skryty bariérou zeleně. Stejně tak i kvalita trávníků a podrostního patra výrazně zaostává  i za nižším průměrem kulturní Evropy.

Je park místem, kterému by se měl Havlíčkův Brod systematicky věnovat? Co považujete za jeho klady a naopak za jeho nedostatky?

V zájmu každé kulturní společnosti je vytvoření podmínek pro život, podmínek vyrovnaných ve všech jeho aspektech. Parky v tomto směru hrají velmi významnou roli, patří mezi společenské, přírodní a kulturní dědictví. Havlíčkův Brod a jeho centrální park nevyjímaje, je v tomto směru i určitým zrcadlem města. Jednoznačně si zaslouží systematickou pozornost. Mezi jeho významné klady patří poloha, reliéf, voda, přímý kontakt s velkou částí města, jeho obrovský rekreační potenciál, byť mnohdy zbytečně maskovaný.

Je tato zakázka, na které spolupracujete s brodskou radnicí, pro vás běžnou, nebo je něčím zajímavá? Je pro vás řekněme výzvou?

Je to velmi zajímavá zakázka, o to víc, že se jedná o úžasný prostor, který má svůj obrovský potenciál zahalený zvláštní rouškou, která jej přímo nedusí, ale intervalově přidušuje. Město Havlíčkův Brod k této akci přistupuje s obrovským zájmem a myslím i patřičnou vážností. Poprvé jsme byli městem osloveni v roce 1999. Tehdy byly objednány jednotlivé dílčí úseky ve formě podrobnější studie, která měla potvrdit, nebo vyvrátit představy o správnosti obnovy vybraných částí parku. Po deseti letech v roce 2009 jsme byli osloveni znovu. Tentokrát již s pohledem na celé území parku Budoucnost a jeho propojením s rekreační zónou Vlkovsko. Prověřovací studie, která celé řešené území rozdělila do několika ucelených, na sebe navazujících, etap. Tato studie byla několikrát představena a setkala se s všeobecným pozitivním ohlasem. Nyní pracujeme na první etapě navazující na historickou část města, kolem rybníku Hastrman, části od altánu po Kalvárii, kolem památníku, dále kolem rybníku Obora, školy. Velmi různorodé prostředí tohoto typu je vždy velkou výzvou. Na druhé straně se zde dají uplatnit fungující, vyzkoušené principy krajinářské architektury.

Můžete přiblížit svou vizi revitalizace tohoto místa? Na čem jste ji postavil?

Podrobnější revitalizace je zaměřena na úvodní etapu. Je zde jasnější, přímá vazba na město, tomu odpovídající program, použité materiály, vybavenost. Principem není park výrazně změnit, ale vytáhnout z něj stávající skrytou sílu a úžasný potenciál. Očistit jej od nevhodných nánosů, citlivě upravit povrchy, doplnit chybějící vybavenost, změnit, nebo vypustit stávající nefunkční prvky. Dostat do hry reliéf, kompozici, vzájemné, dnes maskované průhledy. Udělat jej přátelským, citlivě, bez zbytečného honění vlastního ega. Cílem je vytvořit soudobý, moderně vybavený, funkční park postavený na historickém poselství zakladatelů z konce 19. století. Park, který se stane vyhledávaným místem nejen občanů Havlíčkova Brodu, ale zařadí se do seznamu parků, které je dobré vidět a užít si je.

Bude nutné kácet a v jakém rozsahu? Které dřeviny vykácené stromy nahradí?

V současnosti je park místy výrazně přehoustlý, jednotlivé dřeviny si konkurují, mnoho je jich ve špatném zdravotním stavu, část je velmi komplikovaná i z hlediska estetického. Předpokládané zásahy do porostů jsou navrženy v několika rovinách. V místech uvolnění průhledů, nebo i související úpravy trasování cestní sítě budou uvolněny vybrané dřeviny, dále jsou navrženy k odstranění dřeviny nacházející se na místech zásadních kompozičních průhledů. Místy se bude jednat jen o zásah do několika větví. Velmi komplikované jsou i některé jehličnaté dřeviny, které výrazně poškozují měřítko daného prostoru, nebo jsou ve stavu vývojově neperspektivním. Také  stávající keřové patro je místy zcela nevhodné, jak druhově, tak i kompozičně. Místy vytváří nepřátelskou atmosféru, komplikuje možný otevřený, pocitově bezpečný prostor. Kácení a následné výsadby jsou navrženy ve vztahu k dlouhodobému vývoji parku. Je to celkem složitý proces s cílem vytvořit různověkou, druhově zajímavou skladbu dřevin. Stromů, keřů, bylin, těch jak v záhonech, tak jako doprovod vodních toků, nebo rybníků.

Počítáte s novými stavbami? Jakými? A proč by tam měly být? Objeví se v parku například sochy, plastiky, prvky užitého umění? Hodí se do parku asfaltové cesty?

V první etapě počítáme s klasickou vybaveností odpovídají městskému parku 21. století. Především mít dostupné bezbariérové sociální zázemí. Bude to jednoduchá dřevostavba s rovnou „zelenou" střechou mající v sobě komfortní záchody, zázemí pro správce s možností jednoduchého, daným podmínkám odpovídajícího občerstvení se sezením, s možností úkrytu před deštěm, s vazbou na dětské hřiště, ohniště. Současně poslouží jako zázemí pro parkové kulturní akce. Bude to i jakási reminiscence, vzpomínka na „hokejovou boudu", která byla nedílnou součástí rybníka Hastrman. V projektu počítáme s dostatečným a daným podmínkám odpovídajícím mobiliářem, parkovými lavičkami, lavicemi se stoly, sedacími hranoly a v neposlední řadě i s výtvarně zpracovaným mobiliářem, v podstatě je představa o obytných sochách. Velmi významnou roli hraje i parkové osvětlení. Měřítkově, prostorově i provozně odpovídající. Stávající asfaltové cesty a nesmyslné lívance v křižovatkách a při vzájemném napojení jsou zoufalé. Počítáme s jejich úpravou, vizuální humanizací, doplnění různoformátovými kostkami, prostorovou úpravou odpovídající provozním požadavkům. Části takto upravených cest budou doplněny barevným červeno- hnědým asfaltem, který vytvoří v kombinaci s kamenem a mlatem velmi příjemný povrch a zvláště v místech klidnějších promenád je tento povrch velmi příjemný.

Připravíte veřejnou prezentaci své nové studie pro havlíčkobrodskou veřejnost?

Veškeré stupně byly již několikrát představeny zástupcům města, občanským sdružením i veřejnosti. Počítáme s touto nezbytnou prezentací i nadále. V tomto směru je velmi důležité, aby město, občanská sdružení, i sami občané vzali připravovanou obnovu za svoji a táhli společně za jeden provaz. Samozřejmě s námi (úsměv).

Kolik peněz by uskutečnění vaší vize brodskou radnici stálo?

Zatím se pohybujeme v úrovni studií a ve vybrané úvodní etapě v základním stupni projektu pro územní rozhodnutí. Podrobnější kalkulace bude teprve následovat.

Měl by si park do budoucna zachovat spíše svou klasickou historickou tvář, nebo by měl naopak akceptovat moderní pojetí?

Klasická, historická tvář byla podstatně jiná než dnešní podivný lesopark. Obnovou se v principu globální výraz parku příliš nezmění, ani to není cílem. Co by se mělo změnit, a to  výrazně, je  vnitřní vybavenost, detaily, kompozice, povrchy cest a zpevněných ploch, hřiště. Nastartování cílové porostní struktury. V tomto smyslu je určitě možné skloubit historické poselství parku s moderními, soudobými, funkčními prvky krajinářské architektury. V rámci parku Budoucnost to nebude poprvé ani naposledy.

Co prozradíte o sobě?

Spolupracuji na různých akcích s různými kolegy, na Budoucnosti odvedla velký kus práce kolegyně Lucie Radilová (toho času na mateřské dovolené), pokračuji na řešení společně s Radkou Táborovou, obě jsou mladé, výborné, citlivé a současně kreativní. Díky docela slušnému vytížení jak v pracovním, tak soukromém, životě jsou webové stránky, které by o mně měly povědět víc,  stále ve vývoji a nespuštěné.

Autor: Jaromír Kulhánek

21.12.2013 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ford Fiesta.
AUTOMIX.CZ
14

Dá se koupit spolehlivé auto za 50 tisíc? Tyto vozy mohou být výhrou

Ilustrační foto

Lidé vyběhali Pavlovu novou učebnu. Za pár dní

Plánuje se budova pro krajské úředníky. Za 400 milionů

Jihlava – Nový pavilon, který ponese označení E. Na místě, kde v minulosti stála kasárna Otokara Jaroše, tedy v těsné blízkosti současného vedení Kraje Vysočina. Taková je vize Krajského úřadu Kraje Vysočina v následujících letech. Chce se totiž pustit do stavby nové administrativní budovy pro úředníky. Během let totiž jejich počet vzrostl natolik, že už se do stávajících prostor nevejdou.

Na Pelhřimovsku jsou výnosy obilí slušné. Dokáží to i na dožínkách

Vysočina – Pelhřimovští zemědělci se chystají na dvanáctý Agrární a potravinářský den neboli Pelhřimovské dožínky, které se konají v sobotu 2. září od třinácti hodin na tamním Masarykově náměstí. Na rozdíl od jiných vysočinských měst tady mají bohatou tradici.

Od středy začíná vojenské cvičení. Piloti budou létat od rána do noci

Náměšť nad Oslavou - Mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike začíná. Uskuteční se od středy 23. srpna do úterý 12. září na základně vrtulníkového letectva u Náměště nad Oslavou a na dalších místech v zemi.

Vražda v Humpolci: Obviněný Ukrajinec skončil ve vazbě

Pelhřimov, Humpolec – Okresní soud v Pelhřimově poslal ve středu do vazby jednapadesátiletého Ukrajince obviněného z vraždy jeho o šest let mladšího krajana. Krvavý incident se odehrálv pondělí brzy ráno v Pražské ulici na ubytovně v Humpolci. „Vazba byla na obviněného uvalena, protože hrozí, že by se vyhýbal trestnímu řízení a mohl by ovlivňovat případné svědky,“ zdůvodnil rozhodnutí pelhřimovský soudce Jiří Zach.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení