Senioři měli v krizi mimořádné výdaje

ANO Důchodci se museli více než ostatní chránit před koronavirem. Právě starší lidé jsou jím nejvíc ohroženi. Museli nakupovat nejen roušky, ale i rukavice a dezinfekci. Museli se častěji přepravovat automobilem a vystříhat se hromadné dopravy.

NE Většinu roušek si lidé šili sami. Dezinfekce se dá pořídit za jednotlivé stokoruny na celý měsíc. Veřejná doprava byla i na vrcholu pandemie bezpečná, pokud člověk použil ochranné pomůcky. Není tedy proč kompenzovat nějaké mimořádné výdaje.

Má smysl ještě nosit roušky?
ČERNÁ A BÍLÁ: Má smysl ještě nosit roušky?

Starší lidé trpěli stresem

ANO Senioři trpěli v izolaci nejistotou a stresem. Ze zpráv věděli, že jsou nemocí covid-19 ohroženi více než jiní. Museli se vzdát svých obvyklých činností. I nakupování se stalo riskantní a obtížnou záležitostí. Nemohli se stýkat s blízkými lidmi.

NE Každý člověk má jiný práh pro snášení obtíží a trampot. Není pravda, že senioři jsou náchylnější k depresím než mladší lidé. I v karanténě mohli chodit volně do parků a do přírody. Na nakupování měli vyhrazené hodiny. Stát není chůva.

Černá a bílá
ČERNÁ A BÍLÁ: Má smysl covidový semafor pro okresy?

Rozpočet tento výdaj unese

ANO Na letošní rok byl schválen schodek ve výši půl biliónu korun. Přídavek důchodcům nedosáhne ani patnácti miliard, je to pouhý zlomek. Státní finance jsou i s vysokým deficitem zdravé, není třeba úzkostlivě šetřit.

NE Není pravda, že stát může tisknout peníze jen tak. Půl biliónový schodek není konečný, vláda si bude muset notně půjčovat i příští rok. Vyšší dluh bude znamenat vyšší splátky, křehká ekonomika se může brzy dostat na pokraj státního bankrotu.

Mají lidé v karanténě právo volit?
ČERNÁ A BÍLÁ: Mají lidé v karanténě právo volit?

Každé zvýšení penzí je dobré

ANO Důchodci byli po listopadové revoluci dlouho zanedbáváni. Růst jejich příjmů neodpovídal růstu mezd. Zvláště nejnižší penze sotva stačí k důstojnému přežití. Je dobře, že tato vláda pokračuje ve zvyšování penzí aspoň formou „rouškovného“ Navíc by bylo nespravedlivé nepomoci důchodcům, když vláda pomáhala živnostníkům a firmám.

NE Důchody jsou pravidelně valorizovány. Babišův kabinet je zvyšuje více, než mu nařizuje zákon. Seniorům se v době krize nijak nekrátily příjmy. Dávat jim něco navíc, je očividný úplatek velké skupině voličů před krajskými volbami.