Kamion leží přes dva pruhy, veškerá doprava je vedena pres Jihlavu (město). Silnice I/38 je vtomto směru zcela uzavřena.

Doprava je vúseku řízena policií. Úseky by měl být dle policie zprůjezdněn okolo jedenácté hodiny

Ostatní komunikace na Vysočině jsou volně průjezdné, ovšem se zvýšenou opatrností, mokré po chemickém ošetření.