BFF PLS? OMG, LOL! Ještě před pár lety by takováto komunikace pro většinu Čechů představovala jen změť náhodných písmen. Dnes spolu s emotikony tvoří podobné výrazy značnou část písemné komunikace nejen mezi náctiletými.

Datová redakce Deníku se podívala na to, které z těchto nových zkratek se nejvíc rozšířily. Jako základ pro srovnání posloužil počet výskytů s daným výrazem, které našel vyhledávač Bing v doméně .cz.

Videa na internetu vám pomohou při přípravě na  přijímací zkoušky, maturitu nebo obhajobu bakalářské práce.
Přijímačky na střední školy: S přípravou dětem pomohou i videa z YouTube

Jako nejznámější se ukázaly být zkratky N/A a LOL. Ta první znamená, že daná položka není k dispozici. Druhá vyjadřuje smích, přičemž podobný význam mají i zkratky ROFL a LMAO. Velmi populární jsou také výrazy FAQ (nejčastěji kladené dotazy), OMG (zvolání Ach, můj bože!), jeho poněkud vulgární obdoba WTF či zkratka BTW (mimochodem).

Zkracovat je normální

Podle lingvisty Michala Kříže z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je zjednodušování jazyka při komunikaci běžné a netýká se pouze on-line prostředí. „Tendence zkracovat jednotlivá pojmenování, sousloví i celé výpovědi existují v jazyce zcela přirozeně,“ konstatuje Kříž.

Kromě kulturního obohacení má učení více než jednoho jazyka také kognitivní výhody
Bilingvní výchova? Vícejazyčné děti lépe myslí a jsou pozornější

Zatímco v minulosti češtinu ovlivňovala hlavně němčina, v současnosti udává tón angličtina. „Některé velmi frekventované zkratky, například BTW, ASAP, FYI či OMG jsou dnes již relativně standardním prostředkem především internetové komunikace,“ dodává Kříž. Především díky mladým pak nové zkratky pozvolna pronikají ze soukromých zpráv i do veřejné komunikace.

Starší generace ovšem občas mívá problémy s porozuměním. „Některé zkratky v online prostředí jsou pro ni částečně nebo dokonce úplně nesrozumitelné,“ podotýká lingvista. Proto se starší lidé mohou dívat na pronikání nových zkratek do běžného jazyka skrz prsty.