V Rajeckých Teplicích soutěžily žákyně Kristina Veletová a Aneta Glattová ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod (třída paní uč. Ivany Laštovičkové). V kategorii II. stupně ZUŠ vyhrála Kristina Veletová 1.místo s nejvyšším bodovým ohodnocením kategorie a pohárem vítěze, Anetta Glattová si vybojovala 3. místo.

Na soutěž do chorvatské Puly odjeli ze ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě Anežka Veletová, Liliana Beránková (třída paní uč. Ivany Laštovičkové), Johanka Juklová (třída paní uč. Markéty Laštovičkové) posluchačka Pražské konzervatoře Michaela Šrámková (bývalá žákyně ZUŠ J. V. Stamice Havl. Brod ze třídy I. Laštovičkové) a ze SZUŠ v Havl. Brodě Nikol Černíková, Eliška Koťarová a duo Černíková + Koťarová (třída paní uč. Ivany Laštovičkové).

Celé této soutěže se zúčastnili akordeonisté ze 14 států Evropy, Litvy, Estonska a Číny. V kategorii B1 do 13 let vybojovala Anežka Veletová 1.cenu s pohárem za 2. nejvyšší bodové ohodnocení v kategorii, Nikol Černíková vyhrála také 1. cenu. V kategorii do 15 let získala 1. cenu Johanka Juklová, Liliana Beránková a nejmladší v kategorii Eliška Koťarová. Johanka Juklová si zároveň vybojovala nejvyšší bodové ohodnocení v kategorii, Liliana Beránková 2.nejvyšší bodové ohodnocení v kategorii – obě dvě s pohárem za vysoká bodová ohodnocení. Johanka Juklová byla navíc vyhlášena absolutní vítězkou kategorií Baby, A, B a C a zahrála s úspěchem na koncertě vítězů.

Akordeonové duo NIKEL (N. Černíková a E. Koťarová) získalo jako nejmladší v kategorii do 15 let 2. cenu. Naše bývalá žákyně Michaela Šrámková vybojovala v kategorii konzervatoří do 19 let 2. cenu.

Paní učitelky Ivana Laštovičková a Markéta Laštovičková si přivezly z Puly Ocenění za vynikající přípravu svých žáků.

Všem výše jmenovaným soutěžícím i jejich paní učitelkám Ivaně Laštovičkové a Markétě Laštovičkové  gratuluji, děkuji za přípravu a vynikající reprezentaci Havlíčkova Brodu na mezinárodní úrovni.