Seznamovací a týmové hry prověřily jejich schopnosti spolupráce, respektu a soudržnosti. V simulační hře U Jezera přemýšleli o dopadech klimatických změn a o adaptačních opatřeních. S lektory přímo v Maršově získávali také potřebné informace ke své prezentaci o indikátorech udržitelnosti v obci a v následném hodnocení sestavili plány pro ideální obec. Večerní programy byly relaxační a zaměřené na zamyšlení o místu, na kterém nám záleží. Badatelé získali mnoho nových zkušeností a zážitků, inspirujících setkání a jako tým dokázali, že drží pevně při sobě. Nechyběla ani sněhová koulovačka a dovádění na sněhu.

Patříme mezi osmnáct škol v České republice, které v letošním školním roce realizují tento projekt - učení o místě a pro místo. Našim záměrem je vytvořit přírodní zahradu tak, aby byla bezpečným prostředím pro živočichy a pro nás venkovní učebnou. Děkujeme SRPDŠ a všem rodičům za podporu a pomoc v našem snažení.

Dana Polcerová