Během interaktivních přednášek se hovořilo o významu elektřiny pro běžný život a také o tom, jaká ekologická, zdravotní a další rizika spojená s výrobou a spotřebou elektřiny jsme ochotni podstoupit.

„Přestože se výběr energetických zdrojů zdá na první pohled bohatý, uspokojit rostoucí požadavky lidstva lze jen rozumným využíváním všech možností. O poměru si pak rozhoduje každá země v návaznosti na přírodní, ekonomické a politické podmínky,“ zaznělo ze strany přednášejících.

Učitel Mgr. Jakub Kořínek zdůraznil zájem o probírané téma, jak ze strany studentů a studentek, tak i ostatních pedagogů, kteří především ocenili přínos přednášky pro vlastní výuku. „Zamyšlení nad budoucností výroby energie a jejím uchováváním se v dnešní době zabývá téměř každý a žáci Akademie určitě nejsou výjimkou“ dodal učitel.

Osvětový projekt Energie – budoucnost lidstva je součástí vzdělávacího programu, který běží nepřetržitě již dvaadvacátým rokem a jeho cílem je poskytnout mladým lidem co nejvíce informací o všech ekonomických, ekologických, ale i politických a sociálních souvislostech energetiky. Snaží se je vést k tomu, že by měli o věcech přemýšlet v souvislostech a neměli by se bát vytvářet si vlastní názor.

Besedy je možno zdarma objednat na: info@portaeduca.cz

Martina Drábková