Náš příběh se odehrává kdysi dávno, prý kolem roku tisíc po Kristu na dalekém Severu v zemi zuřivých Vikingů. V Norsku zůstali po králi Eriku Rudém dva synové Leif a Thorwald. Bratři se pohádali a Leif byl vyhoštěn. Se svou družinou na třech lodích vyrazili na západ, v naději, že naleznou novou úrodnou zemi.

Na Islandu, ostrově sopek a gejzírů, načerpali zásoby a vypluli dále na západ. Po dlouhé a mrazivé plavbě dopluli k dnešnímu Grónsku, kde tenkrát bylo podstatně tepleji než dnes a na jihu se rozkládala úrodná země. Když ji chtěli zabrat, došlo k potyčkám s místními obyvateli a ti je opět vyhnali. Pluli tedy dále na západ až konečně zahlédli pevninu na které rostla vinná réva, proto ji nazvali Vinland.

Zde poprvé došlo ke kontaktu s místními obyvateli, kterým Vikingové říkali skrelingové – křiklouni, divoši. Z počátku zkoušeli se skrelingy obchodovat, ale došlo k nedorozumění a všechny až na jednoho pobili. Ti se poté vrátili s posilami a došlo ke krvavému střetu, při němž byla pobita většina Vikingů a ostatní zajati.

Indiánům se však moc líbily železné zbraně Vikingů, proto je po čase přijali do svého kmene, naučili se od nich zpracovávat železnou rudu a nabídli jim své ženy.

Během staletí se na tomto místě vyvíjely obě kultury vedle sebe, až částečně splynuly. Po několika stoletích do těchto míst dopluli první křesťané. Po zkušenostech z Kolumbových výprav čekali vřelé přivítání, ale toho se jim nedostalo. Vypukla zde další krvavá bitva, o jejímž výsledku rozhodoval každý, kdo se setkání v Ledči v sobotu 23. července zúčastnil. 

Notorix Denatur