Své důvody zapojení do kampaně popisuje pedagožka Michaela Frűhbauerová: „Vedle kvalitních výrobků stojí i důležité myšlenky, že je zakázána dětská práce a pěstitelům v Africe, Asii a Latinské Americe se zlepšují pracovní podmínky. Podle mého hlavní smysl našeho zapojení spočívá v tom, že naši studenti dostanou informace o tom, že ne vždy vše funguje tak, jak má.” Studentka Natálie Krédlová 2. ročníku potvrzuje: „Věnujeme se těmto aktivitám, abychom podporovali lidi, aby dostali za práci spravedlivěji zaplaceno.”

Před získáním titulu na škole uskutečnili již řadu akcí. Uspořádali například setkání studentů a pedagogů z okolních škol. Společně se na workshopu věnovali tématu pěstování kakaa a možnostem podpory fair trade se studenty a pedagogy. Dorazili zástupci gymnázia Chotěboř, ZŠ Buttulova Chotěboř a ZŠ Maleč. Ředitel gymnázia Vladislav Smejkal jednak velmi oceňuje zapojení školy do akcí, které probíhají po celé ČR, jako jsou Férové snídaně, výstavy o pracovních podmínkách, ale i právě spolupráci s dalšími zapojenými školami a možnost práce studentů pod vedením aktivních učitelů na konkrétních problémech. Vyzdvihuje mimo jiné: „Díky zapojení do projektu realizujeme řadu akcí, získáváme cenné podklady, ale také se zlepšuje klima na škole a vnímání školy veřejností. Hlavním důvodem našeho zapojení je ovšem lidský faktor, to znamená, že tady máme aktivní, „zapálené“, pracovité kolegyně, které se uvedené problematice věnují.”

Předminulý rok připravovali v rámci Výstavy na stromech, která se věnovala tématu pěstování bavlny, program s úkoly pro všechny ročníky nižšího gymnázia. Na vánoční hře ukázali, jakým způsobem se bavlna pěstuje, zpracovává a jak se s ní obchoduje. Zároveň na dalších akcích, například na Sportuj a pomáhej, Fairtradových vánocích a dalších, měli kavárnu, kde podávali fairtradové čaje, kávu a kakao a informovali o fairtradovém hnutí. Fairtradové školy přidávají globální rozvojová témata do výuky, využívají fairtradové výrobky a aktivně pracují na informování veřejnosti. Zapojení do kampaně školám přináší posílení dobrého jména, vzdělávání žáků praktickým příkladem, zajímavé náměty pro výuku a přidanou hodnotu ve srovnání s jinými školami. Více na www.fairtradoveskoly.cz.

Fairtrade Česko a Slovensko, z.s., je platformou organizací občanské společnosti, které se zabývají etikou obchodu, globálním rozvojem, udržitelnou spotřebou, ochranou životního prostředí a lidských práv. Více na www.fairtrade.cz.

Kateřina Šimonová

Fairtrade Česko a Slovensko, z. s.