A že bojovat se dá důstojně a s vervou v každém věku, dokazuje účast jak sedmileté hráčky, tak hráček pětaosmdesátiletých.

Výsledky:

1. místo PLODÍKOVÁ Jarka 32 bodů /získala putovní figurku/

2. místo KALINOVÁ Lucinka 27 bodů

3. místo HERMANNOVÁ Anežka 22 bodů

3. místo KALINOVÁ Drahuš 22 bodů

4. místo HERMANNOVÁ Eliška 21 bodů

4. místo KERBEROVÁ HANA 21 bodů

4. místo ŠKAROUPKOVÁ Slávka 21 bodů

4. místo KOVOMAT 21 bodů

Velký dík patří sponzorům a všem, kteří přinesli jak občerstvení tak i hodnotné ceny. Těšíme se za rok na další ročník.

D. Hepnerová, kronikářka

Knihovna Svatý Kříž