Některým rodinám a jejich dětem na Vysočině se otevřely brány k vědění. A to díky darovaným notebookům od Nadace ČEZ pro on-line výuku. Dalším vícečetným rodinám s dětmi se lépe učí na dálku díky výměně staré techniky za novou. Celkem se jedná o tři desítky dětí z devíti rodin na Vysočině, kterým novou techniku předalo sdružení Centrum rodin Vysočina, které dar Nadace ČEZ zprostředkovalo.

„Notebooky byly darovány postupně od nového roku jednotlivým rodinám, se kterými Centrum pro rodinu Vysočina dlouhodobě spolupracuje v rámci některé naší služby. Jedná se především o rodiny s více dětmi nebo o rodiny, které se nacházejí v obtížné situaci a nemohou z vlastních prostředků pořídit potřebné technické vybavení pro všechny svoje děti na on-line výuku,“ říká ekonomka Centra pro rodinu Vysočina Slávka Dokulilová. 

Projektu nákupu nových notebooků pomohli uživatelé sportovní aplikace EPP Pomáhej pohybem.

„Neobvyklý rok se odrazil také v nabídce projektů, které uživatelé EPPky mohli svým pohybem podpořit. Vedle těch standardních, zaměřených na pomoc různě znevýhodněným či handicapovaným spoluobčanům, tak posílali vysportované body třeba i na zajištění distanční výuky dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, ovdovělých rodin nebo do rodin samoživitelů,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Na zmírnění dopadů epidemie covid-19, ale i na podporu místních komunit, ochranu životního prostřední či na pomoc handicapovaným osobám již uživatelé aplikace EPP poslali celkem 130 milionů korun. Zdolali přitom 33 972 533 kilometrů, což odpovídá téměř dvěma třetinám vzdálenosti planety Mars od země nebo 44 letům ze Země na Měsíc a zpět. Dohromady pak strávili pohybem 5 959 008 hodin neboli 680 let.

EPPce pogratuloval i její dlouholetý patron, paralympionik Jiří Ježek: „Ta půlmilionová „rodina“ uživatelů mě moc těší, ale zároveň se vlastně ani nedivím. EPPka je opravdu skvělý nápad! Spojuje totiž hned dvě důležité pozitivní emoce – přirozenou chuť k pohybu a zároveň ochotu někomu pomoci. EPPka tak přináší významnou podporu neziskovým projektům, ale i každodenní radost a dobrý pocit našim aktivním uživatelům. A já za to všem moc děkuju!“, vzkázal Ježek.

Jana Štefánková, specialista komunikace ČEZ a zástupce Nadace ČEZ pro Vysočinu a jižní Moravu