Obora Žleby a Záchranná stanice Lipec má připravený seminář, ve kterém nás seznámila s tím, jaké výjimečné dovednosti používají zvířata ve volné přírodě.

Během poutavé přednášky jsme poznávali jaké smysly pomáhají zvířatům obstarat si potravu nebo se co nejlépe ubránit nebezpečí. Prohlédli jsme si jednotlivé zástupce plazů, hmyzu, savců a ptáků a slyšeli příběhy těchto zachráněných zvířat.

Dana Polcerová