Jménem čtyřiceti dětí psala paní učitelka Lucie Švástová, která s nápadem pomoci Kateřině přišla. Bydlí totiž, stejně jako asi polovina dětí ze Slunečnice, v Havlíčkově Brodě a kolem kostela svaté Kateřiny chodí a jezdí téměř denně. Osud kostela a aktivitu spolku s velkým zájmem od počátku sleduje, a tak navrhla dětem podpořit výtěžkem z každoročního sběru papíru právě na opravu kostela svaté Kateřiny. Její nápad se dětem zalíbil a v průběhu roku nasbíraly neuvěřitelných 2 000 kilogramů papíru. Na konto veřejné sbírky tak v srpnu putovalo 2 100 korun.

Sklenařinka.
Sklenařinka: Havlíčkobrodská dechová hudba

Kateřina ale nebyla první projekt, na který děti přispěly. V minulosti malí školáci podpořili výtěžkem ze sběru papíru také opravu kostela svatého Víta v Zahrádce nebo Záchrannou stanici Pavlov u Ledče nad Sázavou.

S malými filantropy jsme se setkali v říjnu, abychom jim poděkovali a předali Certifikáty stavitele společně se sbírkovými cihličkami. Velice nás těší s jakou radostí se děti učí poznávat historii a přírodu svého kraje a zároveň jim pomáhat. Věříme, že nám dorůstá nová generace zvídavých spolkařů a již teď se těšíme na spolupráci. Děkujeme dětem, jejich rodičům a v neposlední řadě také pedagogům ZŠ a MŠ Slunečnice za skvělou práci!

Michaela Krpálková,
předsedkyně spolku Epigram