Při veškeré snaze zorganizovat sbírku tak, aby nebyla vynechána pokud možno žádná domácnost v Přibyslavi a okolí, se může stát, že vás koledníci minou. Za tento nedostatek se omlouváme. Dodatečně je možné přispět například při Tříkrálovém koncertě nebo po dohodě s asistentem sbírky do termínu než se ukončí sbírka a začne se počítat.

Zároveň je možné celoročně přispívat na konto sbírky. Je dobře, že se do sbírky zapojují děti a mládež. Vydatně nám v tom pomáhají místní skauti a také jednotlivé rodiny, ponejvíce maminky se svými dětmi nebo babičky s vnoučaty. Obohacením jsou i mladí vedoucí skupinek. Mnozí z nich dříve koledovali jako děti.

Poděkování patří také organizátorům a hudebníkům, kteří připravili Tříkrálový koncert. Mnoho z těch, kteří účinkovali se sotva stačili ohřát, odložit tříkrálovou korunu,

převléct se a nastoupit „na jeviště“ farního sálu. Smyslem sbírky je obdarovat druhého, který pomoc potřebuje. Tříkrálovou koledou tuto pomoc můžeme zprostředkovat. Forma fi nančního daru se následně prostřednictvím pracovníků charity mění ve službu, při které hraje lidský přístup svoji nenahraditelnou roli. Štědrost lidí na Přibyslavsku může být nám všem velkým povzbuzením i jistotou, že nejsme nikdy sami. A pokud bychom se ocitli v nepříznivé životní situaci, dostane se nám pomoci.Děkujeme.

Michael Omes