Hlavní zprávu přednesl starosta sboru Ing. Petr Gregor, který pozitivně hodnotil nejen rok 2019, ale celé uplynulé volební období. Připomenul okresní soutěže v roce 2018 a hlavně krajskou soutěž hry Plamen a dorostu, kterou jsme v loňském roce pořádali v Chotěboři na sportovním stadionu poprvé v naší novodobé historii. Soutěž se konala za osobní přítomnosti starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pana Slámečky, který podtrhl význam této akce pro celý Kraj Vysočina. Bohužel zájem občanů Chotěboře nesplnil naše očekávání, a tak návštěvníci z různých míst našeho kraje výrazně převyšovali počty Chotěbořáků. Je to škoda, protože podobná akce se v Chotěboři do budoucna zřejmě konat nebude.

V uplynulém pětiletém období byla stabilizována členská základna a hlavně ekonomika sboru. Podařilo se nám zajistit dopravní auto mobil VW Crafter a požární stříkačku pro mladé hasiče. V loňském roce jsme uspořádali již 10. ročník soutěže v požárním útoku o Pohár města Cho - těboř. V oblasti kultury jsme nejen pro chotěbořské občany pořádali již 5. tradiční hasičský bál v místní sokolovně. Starosta sboru ve svém vy - stoupení také kriticky hodnotil záležitosti, které se nám zcela nepovedly. Práci výjezdové jednotky hodnotil velitel Aleš Vencelides, který připomenul především význam spolupráce s Městským úřadem v Chotěboři. Jednotka v roce 2019 získala pro svoji činnost nový dopravní automobil s hasicím přívěsem. Výsledky a práci mladých hasičů a dorostenců hodnotil vedoucí mládeže Pavel Konfršt.

Mládež vozila poháry

Naše mládež v uplynulém roce opět nezklamala a vozila poháry z různých soutěží. Mezi jednotlivci si výborně vedl Patrik Peřina. Vybraní členové mladých hasičů se zúčastnili Junior univerzity, pořádané Vysokou školou báňskou, Ústřední hasičskou školou v Jánských Koupelích a Krajem Vysočina. Druhou akcí byla Letní škola instruktorů mládeže v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích nedaleko Opavy, které se zúčastnila Lucie Konfrštová. Její účast zde byla mimořádně úspěšná, kromě osvědčení vedoucí mládeže si domů přivezla i dva velké poháry – pohár pro člena vítězného družstva a pohár pro absolutního vítěze.

Součástí valné hromady bylo i předání věrnostních medailí a stužek, které obdrželi:

za 10 let Oldřich Dostrašil starší a Oldřich Dostrašil mladší, za 20 let Milan Kruntorád, Roman Kruntorád a Bc. Jaromír Souček, za 30 let Milan Franc, Ing. Milan Landsman a Jiří Netolický, za 40 let Stanislav Kruntorád. Bod, který následoval v programu večera, se opakuje vždy po pěti letech, když končí volební období stávajícího vedení a je voleno vedení nové. Navržení členové nového vedení sboru byli představeni a po krátké diskuzi proběhla volba. Nový výbor Sboru dobrovolných hasičů Chotěboř bude pracovat ve složení: náměstek starosty Roman Kruntorád, velitel Aleš Vencelides, vedoucí mládeže Pavel Konfršt, jednatel Bc. Barbora Slanařová, organizační referent Bc. Hana Součková, preventista Oldřich Dostrašil starší. Revizorem sboru byl zvolen Ing. Milan Landsman, starostou sboru a statutárním zástupcem byl opětovně zvolen Ing. Petr Gregor. Na závěr oficiální části večera starosta sboru poděkoval členům za odvedenou práci a požádal přítomné o předání poděkování za po - moc při námi pořádaných akcích našim příznivcům a rodičům mladých hasičů, bez kterých bychom nebyli schopni některé akce zajistit.

Sbor dobrovolných hasičů Chotěboř