Ti, kteří se s ním v těchto prostorách měli příležitost potkat, tvrdili, že přes přísná pravidla kontaktu s veřejností byl velmi vlídný a přátelský. Dosvědčil to i Vidu Gunaratna, tehdy student gymnázia. Utekla nejen zmíněná voda a ty dvě desítky let, ale také se mnohé změnilo.

Našemu hradu se za ta léta dostalo velké péče a jeho vzhled se radikálně změnil k lepšímu. A tak nevím, jestli je vůbec na místě malé politování nad tím, že už nebude tak atraktivní pro film. Ostatně zkušenosti z posledních let dokazují, že minimálně pro české filmové pohádky si genia loci stále zachovává.

A co samotná francouzská filmová hvězda? I tam se mnohé z gruntu změnilo. Bojuje s nadváhou, před šesti lety přijal pan Gerard ruské občanství (ty daně!) a chutná i obchoduje s tamním vínem. Mezi svátky na konci roku oslaví své 71. narozeniny. Tak blahopřejeme a děkujeme nejen za zápis do místní kroniky, za letmá přátelská setkání s místními lidmi i ten pel světa velkého filmu, který zanechal ve zdech starobylého hradu a jistě si ho rádi připomeneme při zhlédnutí filmové klasiky.

Otakar Kubát