První psí známky se začaly v Čechách objevovat v šedesátých a sedmdesátých letech devatenáctého století. Známka na krku psa byla dokladem o zaplacení daně za psa, buď domácího, nebo používaného k tahu u řezníka, mlékaře a podobně. V prvních desetiletích dvacátého století se vydávaly ještě takzvané kontumační známky, ty symbolizovaly veterinární prohlídku proti vzteklině.

V obci Telecí stojí zpívající Lukasova lípa
Tip na výlet: V Telecím najdete zpívající lípu

Známky se vyráběly z mosazi, mědi, z různých slitin a v dobách válečných z hliníku. Ve třicátých letech dvacátého století se do očka známky začaly vkládat ocelové nýtky, aby se zamezilo prodření očka a ztrátě známky. Ve městech byly psí známky každý rok jiné, aby bylo na první pohled patrné, jestli je na krku psa ta aktuální. Na jedné straně známky byl vyobrazen pes nebo aspoň jeho hlava, na druhé byl název obce či města, někdy letopočet. Pod obcí bylo vyraženo číslo popisné domu, ve městech číslo evidovaného psa.

Na fotografiích je rub a líc mosazné známky z dvacátých let dvacátého století a hliníkové známky z období protektorátu, v obou případech ze Slavníče. Pod názvem obce je vyraženo číslo domu.        

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod