Díky odvaze zastupitelů, dostupnosti dotačního titulu a v neposlední řadě aktivního zapojení místního hasičského sboru se podařilo vybudovat toto velké dílo. Hasiči získávají odpovídající zázemí, moderní garáže pro zásahová vozidla s přímým napojením na krajské operační středisko. Kromě toho je v hasičárně kvalitní sociální zázemí, prostor pro setkávání jak dětí, které se věnují hasičskému sportu, tak hasičů dospělých.

Na akci zavítala řada významných hostů, včetně vysočinského hejtmana Vítězslava Schreka. Nové požární zbrojnici a novému hasičskému autu požehnal pan Seidl. Po celou dobu akce k poslechu hrála Šeucovská muzika. Celou slavnostní akci moderoval Jiří Doležal.

Město Ždírec nad Doubravou