Zástupci Klubu českých turistů, odboru Havlíčkův Brod a zástupci Města Havlíčkův Brod se proto sešli v předvečer pochodu na svatokřížském hřbitově a uctili zde památku nejen pana Bohuslava Reynka, ale i obou jeho synů položením kytic na jejich hroby. Bylo to komorní, důstojné a milé. I samotný sobotní pochod byl spjat s Naučnou stezkou, protože téměř všechny trasy, vyjma dětské a běžecké, byly směrovány přes Petrkovský zámek, kde Reynkovi žili. Od roku 2021 se stal zámeček součástí Památníků národního písemnictví a v rámci pochodu si ho mohli prohlédnout nejen turisté, ale i ostatní zájemci.

Turistických tras bylo pro letošní ročník připraveno celkem osm a vyrazilo na ně 243 účastníků. Nejmladším byla před pouhým týdnem narozená holčička z Havlíčkova Brodu a nejstarší byla paní Hana, která k nám přijela z Kamenného Přívozu a v dubnu oslavila devadesátiny. Ve skupince šesti vyznavačů běhání upoutal pozornost všech sympatický mladík, který má kořeny až v dalekém africkém Kongu.

Poděkovat bych chtěla v první řadě hlavnímu partnerovi 51. ročníku Havlíčkobrodské padesátky VZP ČR. Zástupkyně pojišťovny byly přítomné v místě startu a cíle a zájemcům neúnavně poskytovaly informace týkající se zdravotní pojišťovny, a v rámci propagace měřily zájemcům tělesný tuk a krevní tlak. Dále pak patří velké díky Památníku národního písemnictví za umožnění vstupu na Petrkovský zámeček, Městu Havlíčkův Brod, pracovníkům Technických služeb, Městské Policii a stejně významné poděkování směřuje i ke všem pořadatelům a turistům, kteří se tradičního havlíčkobrodského pochodu zúčastnili a bez kterých by naše příprava a organizace neměla smysl.

Lenka Žáková, KČT, odbor Havlíčkův Brod