Prímadonky ze Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod pod vedením pana učitele MgA. Ondřeje Štefáčka si vyzpívaly krásný Stříbrný diplom. Na tomto prestižním festivalu je doprovázela Tereza Kotlasová.

Všem Prímadonkám a jejich sbormistrovi MgA. Ondřeji Štefáčkovi blahopřeji a děkuji za vynikající reprezentaci školy na mezinárodní úrovni. Poděkování patří také Tereze Kotlasové za klavírní doprovod.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod