Ohlédl se za výjezdovou činností v téměř uplynulém roce, která byla tvořena výjezdy ke třem požárům, dvěma planým poplachům a patnácti technickým pomocem. Poděkoval za 600 odpracovaných hodin při stavbě nového přístřešku. Hospodář Roman Malý rekapituloval příjmy a výdaje, jeho příspěvek potvrdil jako správný za revizní radu Josef Rajdl. Jednatelka Iveta Ryšavá přednesla zprávu o činnosti v uplynulém období a plán práce na rok 2020.

Jako hosté vystoupili: místostarostka Mgr. Lenka Skalová, která zrekapitulovala spolupráci mezi obcí a sborem. Poděkovala za činnost, dále velitel okrsku Roman Krátký a za ledečské hasiče Dan Horký. Vzhledem ke konci volebního období proběhly řádné volby, při kterých byli výborem navržení kandidáti odhlasováni. Starostou zvolen František Kocián, zástupce starosty Martin Zubec, velitel Jiří Sechovec, jednatel Iveta Ryšavá, hospodář Roman Malý, preventista Jan Vavrla, strojník Jan Rajdl, revizor účtu Roman Lisičan a další členové výboru - Lenka Malá, Jaroslav Prčík a Jiří Ryšavý. Hněvkovický sbor zajišťuje jednotku požární ochrany V. typu (ryze dobrovolná jednotka s výjezdem do 10 minut) a kromě výjezdové činnosti se významnou měrou podílí na kulturním a společenském životě obce pořádáním plesů, maškarního průvodu, sběru šrotu, stavění i kácení máje, účastí na dětských dnech, apod.

Kromě práce s mládeží a dorostem se úspěšně účastní soutěží, tak, jako tomu bylo v roce 2019 v Koutech, Libici n. D., Stříteži, Nesměřicích a Zbraslavicích. Od roku 2019 jednotka rozšířila vozový park (CAS 24 Škoda a DA12 Avia) o dopravní automobil pro družstvo Ford Transit. Je to přesně 140 let od pořízení první stříkačky v obci v roce 1879. Rok 2020 sbor zahájí společenskou činnost Hasičským plesem a v únoru maškarním průvodem. Dále je v plánu sběr šrotu a tradiční stavění a kácení máje, ale i soutěže a výcvik, stejně jako zásahová činnost a brigády na udržované technice a zázemí.

SDH Hněvkovice