Na 27. srpna jsou pro vás od šesti hodin večer připraveny kostýmované prohlídky, tvůrčí dílny pro všechny generace, benefiční koncert na spinet a klavichord, na kterém vystoupí Viktor Darebný, varhaník chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, a tradiční ohňové překvapení na závěr cca v půl desáté večer.

Chybět nebude ani obvyklé opékání špekáčků. To vše v rámci dobrovolného vstupného, jehož výtěžek bude použit na restaurování sochy Panny Marie Bolestné na zahrádeckém náměstí. Cesta od parkoviště bude vyznačena svíčkami.

Jan Čihák

Spolek Přátelé Zahrádky