Na každém stanovišti byly připraveny úkoly, které se k jednotlivým dnům vztahují. Děti se tak průběžně seznámily s historií a tradicemi, které souvisí s Velikonocemi. Vyzkoušely si vymetat pavouky a smetí z domu; vyfotografovaly se s co největším úsměvem, aby byly po celý rok veselé a usměvavé; zatočily si s řehtačkou a zjistily, jaký dovede dělat rámus; pomocí kouzelné říkanky otevřely skálu, ve které dokonce objevily poklad. Za každý splněný úkol si děti nalepily barevné vajíčko. Domů si nesly i vlastní velikonoční výrobky jako beránka z vlny, výzdobu z březových větviček a velikonoční věnec se zajíčkem. Děti byly velmi šikovné. Celou stezku zvládly hravě projít a paní učitelkám byl za přípravu akce odměnou spokojený dětský úsměv.

Michaela Nováková, MŠ Nad Tratí Havlíčkův Brod