Zaplněný sál Obecního domu využil této produkce Jásalky ke zpěvu i tanci a také k písničkám na přání, které režíroval moderátor a tenorista Oldřich Henzel ml. Ten se také střídal ve zpěvu spolu s trumpetistou a uměleckým vedoucím Kamilem Herníkem a hostující zpěvačkou Petrou Ježovou.

V průběhu zábavy vystoupil s pozdravem i starosta obce Václav Vacek a přidal i pár vtipných anekdot. Zmínil se také o sdružení Šlágrparta a popřál všem účastníkům hezkou zábavu při této akci a hodně zdraví do dalších let. Pozval také na blízký Festival dechových hudeb ve Světlé nad Sázavou , který se uskuteční 26. října.

Jásalka zde hrála do not všem posluchačům známé a oblíbené písničky a samozřejmostí byla závěrečná skladba „Sokolíci“ pro Miloslava Vacka, který ji s partou doprovází na stolech.

Karel Novotný