První usnesení formálně vypovědělo jedenáct let trvající smlouvu o partnerství, kterou se spolkem uzavřelo minulé vedení obce a ve které se pravilo, že Obec bude podporovat vznik kulturního a společenského centra s vybudováním důstojné připomínky velkého malíře. De facto se na pondělní schůzi nic nového nestalo. Od března členové spolku do budovy neměli přístup. Zakázal jim ho pan starosta osobně. Plánovaná výstava ke 130 výročí narození Jana Zrzavého tak vzala zasvé. Díky panu starostovi. A když vyšlo najevo, že vedle předstíraného jednání o pro nájmu budovy spolku, nabízí Obec tuto nemovitost ještě ke komerčnímu využití, bylo dokonáno. Pan starosta odmítl s členy spolku nebo jejich právní zástupkyní vůbec mluvit. Například o tom, jak je možné, že dal svévolně vystěhovat mobiliář výstavy do zcela nevyhovujících prostor.

Nyní je alespoň vše na papíře. Smlouva je vypovězená. I když má tříměsíční výpovědní lhůtu, je to pro Obecní úřad pouze cár papíru. Rodný dům malíře byl už pronajat. V přízemí, kde se malíř narodil, bude sklad kartonů místní sklárny. Patrně zásadní a důležitá věc pro místní ekonomiku i obec.

Aby toho nebylo málo, místostarosta obce navrhl další usnesení – i to bylo většinou hlasů přijato. Pan starosta a místostarosta mají od pondělka zakázáno s členy spolku vůbec mluvit. Přečtěte si tu větu, prosím, ještě jednou. Sami si to navrhli, odsouhlasili a teď to budou realizovat.

Tak si místní volení zastupitelé v 21. století vykládají, co je správné a potřebné, aby se v obci žilo lépe.

Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého zve přesto jako každým rokem příznivce společně prožité radosti ze života na jedenáctý ročník pochodu JENÍKOVA ŠPACÍRKA, který se uskuteční v sobotu 3. října. Bude to poprvé bez podpory Obce Okrouhlice.

Kauza Zrzavý v Okrouhlioci nekončí, přátelé.

LADISLAV lANGPAUL