Začneme ale od začátku. Kaple se do stavu částečné zříceniny dostala za minulého režimu, kdy nebylo umožněno církvi uskutečnit nutné opravy. Po revoluci zůstaly z kaple takřka už jen obvodové zdi zarůstající keři. V roce 2007 vzniklo Občanské sdružení Zelené srdce, které se snaží mimo své další aktivity kapli zachránit. Postupně se podařilo kapli vyčistit od odpadků a suti, odstranit náletové dřeviny. V letech 2010 a 2011 se podařilo sehnat peníze a zakonzervovat obvodové zdi a na části kaple postavit dočasnou střechu, která chrání zachovanou klenbu nad presbytářem. Aby bylo možné požádat o dotaci a kofinancovat ji, založilo sdružení veřejnou sbírku a postupně šetří korunku ke korunce. Nebylo to jednoduché, ale podařilo se i připravit projekt obnovy kaple. Kaple je ve vlastnictví církve, ale církev ji dál využívat nehodlá. Světýlkem na konci tunelu byla před dvěma lety informace, že o převod a následnou opravu kaple má zájem město Pelhřimov. Nějakou dobu trvalo schválení možného převodu na město ze strany církve. To je již schváleno. Rozhodnutí je na městě Pelhřimov, ale to podle našich informací podmiňuje převzetí kaple převodem dalších pozemků z majetku církve. Toto však církev musí znovu projednat. Jestli se nestane zázrak, není rozhodnutí otázkou týdnů a ani měsíců. Aktuálně tedy není možné dokončit projekt a ani žádat o stavební povolení, dotace a zahájit větší opravy. Církev do toho nepůjde, protože již dala souhlas s převodem kaple. Město do toho nepůjde, protože není vlastníkem kaple. Sdružení Zelené srdce do toho bez vlastníka jít také nemůže. Po deseti letech začíná dosluhovat dočasná střecha a do kaple začíná znovu zatékat. Opraveným korunám zdí čas a počasí také nedělá dobře a začínají se znovu rozpadat. Sdružení Zelené srdce se bude v letošním roce opět starat o úklid v kapli, kolem kaple a doufat, že to kaple ještě vydrží. Rozhodnutí je na straně města Pelhřimov. V případě, že by k převodu došlo, je sdružení připraveno předat městu projekt, podílet se na financování prostřednictvím peněz z veřejné sbírky a starat se dál o běžnou údržbu kaple a její využití. Za současného stavu se ale také může stát, že snahu o záchranu této památky prostě vzdáme.

Veřejnou sbírku můžete podpořit zasláním jakékoliv částky na účet 2700608913/2010.  Ke dni 9. prosince 2020 je na účtě 142 568,- Kč. Podpořit záchranu kaple můžete i zakoupením benefiční cihličky z chráněné dílny Fokus Vysočina. Celá částka 100,- Kč jde na veřejnou sbírku. Cihličku si můžete objednat na e-mailu: zelenesrdce@atlas.cz

Děkujeme za vaši podporu.

Pavel Koubek, Mladé Bříště