V roce 1947 ji postavil zdejší mlynář František Weingart jako poděkování Bohu za to, že se nikomu z rodiny během druhé světové války nic nestalo. To potvrzuje pamětní deska ve zdi předsíně kapličky, na které je uvedeno: „ZA OCHRANU BOŽÍ V II. SVĚTOVÉ VÁLCE POSTAVIL FRANTIŠEK WEINGART.“

Před třemi roky se kaplička dočkala zasloužené rozsáhlé opravy včetně odvodnění a restaurování vnitřní fresky. O opravu se postaralo město Světlá nad Sázavou, když zmíněný projekt byl podpořen dotací Ministerstva zemědělství z programu Údržba a obnova kulturmních a venkovských prvků. (jiv)