Výstava se zaměřuje na období od roku 1856 do současnosti, kdy pohřbem Karla Havlíčka začíná souboj o jeho výklad a podobu významu. Má se český národ inspirovat Havlíčkovým bojem za svůj názor i za cenu společenské izolace? Nebo stačí Havlíčka číst? Je pro nás Havlíček mučedníkem, věštcem, bojovníkem, učitelem? Jisté je, že každý režim – rakousko-uherský, prvorepublikový, protektorátní, komunistický i současný – Havlíčka interpretoval jinak a dle svých potřeb. To sice odkazu velkého novináře zajistilo věčnost, zároveň jej ale poznamenalo tendenčními přístupy.

Vystavené exponáty pocházejí ze sbírek Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. Návštěvníci spatří na dvě desítky bust Karla Havlíčka od různých autorů, literární díla vydávaná v průběhu času, medaile, odznaky a plakáty z proběhlých oslav a také Havlíčka ve filmu, divadle a písni. I tak prezentujeme pouze zlomek z celkem sedmi tisíc předmětů na toto téma, jež se nacházejí v muzejním depozitáři.

Připraven je edukační program pro oba stupně základních škol a pro střední školy.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod