6. února zavítal do klubu starosta města Havlíčkův Brod pan Jan Tecl, aby společně s ostatními poseděl, oslavil toto krásné jubileum a při této příležitosti se zapsal do kroniky a předal klubu Čestné uznání.

Po celou dobu jeho trvání klub zdárně vedl jeho zakladetel pan Zdeněk Štěpánek, kterému patří velký obdiv a poděkování. Zařizoval všechny akce a dělal vše potřebé k tomu, aby se lidé sešli a pobavili se u programu,který připravují členové klubu pod vedením paní Trtíkové a paní Machové.

Klub pravidelě navštěvuje zhruba 80 členů.

Děkujeme Městu Havlíčkův Brod za možnost se scházet v Perknovské Hasičské zbrojnici a také předsedkyni osadního výboru Perknov paní Janě Košutové.

Za klub důchodců Perknov

Jaroslava Pospíchalová