Svaz se podporou výskytu divokých zvířat na zahradách zabývá dlouhodobě ve svém programu Živá zahrada. Pro všechny, kteří teď mají čas a tak úplně nevědí, co s ním, a současně mají k dispozici zahradu, vyhlásil zvláštní soutěž nazvanou Živá zahrada – Koukej, kde co lítá!

V této soutěži jde o to, aby lidé ode středy pětadvacátého března po celou dobu vyhlášeného stavu nouze zaznamenávali výskyt ptačích druhů na svých zahradách. Výskyt, tedy datum prvního pozorování ptačího druhu na zahradě se zaznamená do soutěžního formuláře. Mohou se zaznamenávat pouze ti ptáci, kteří se dotknou země, stromů, plotů viditelně. Zahrady s největším počtem pozorovaných druhů i další, vylosované zahrady dostanou od Českého svazu ochránců přírody ceny – například dalekohled, ale třeba také pytlík netopýřího guana. Zvláštní cenou pak bude udělení členství ve svazu až do roku 2021.

Ptáky je dovolené na zahrady lákat. Například poskytováním vody či přirozené ptačí potravy, ale také instalací ptačích budek. Podrobnější informace, rady a návody najdete na webu www.zivazahrada.cz a facebooku Živé zahrady.

A pokud kdokoliv bude chtít brát podporu přírody na své zahradě opravdu vážně, může se přihlásit i do řádné soutěže Živá zahrada, jejíž soutěžní víkend proběhne od 22. do 24. května.

Důležitá poznámka: Všem soutěžícím žákům a studentům středních škol na požádání ochránci přírody vystaví potvrzení o tom, že po dobu stavu nouze se jen tak nepoflakovali, nýbrž věnovali čas biologickým pozorováním

Petr Stýblo, Český svaz ochránců přírody