Stoly s lavicemi se střídavě prohýbaly dvěma značkovými ležáky, grilovanými steaky a dalším občerstvením. Ke spokojenosti a tanci bavila pod širým nebem skupina s názvem Litrpůl. Sobotní večer opanoval tradiční sobotní výlet na výletišti „Pod skalou“ se skupinou Pikardi.

Nejslavnější den pouti začal nedělní mší svatou hojnou účastí nejen místních a jejich příbuzných z celé republiky, ale i farníků z dalších obcí moravecké farnosti. Vše bylo slavnostnější i díky přítomnosti všech místních hasičů v uniformách. Po mši pokračoval program položením věnců k pomníkům světových válek. Důstojná vzpomínka na zemřelé spoluobčany se tak uskutečnila u příležitosti výročí konce druhé světové války. Před kaplí stála i nová hasičská technika a pan farář P. Macek žehnal novému dopravnímu hasičskému automobilu s přívěsným vozíkem.

 Hned poté opět začal výčep a pivo nejen osvěžilo při slunečném počasí, ale dobře se vytrávilo před obědem a stejně tak i po něm. Následovala již také tradiční akce - Pikárecká plavba na spodní požární nádrži, také zvané Františkovy lázně. Toto neoficiální pojmenování vzniklo dle jména starosty, za jehož „vládnutí“ se získaly peníze za úspěšnou účast v soutěži Vesnice roku a následné dotace z výhry pomohly nádrž zrekonstruovat.

A i dnes patří poděkování vedení obce a především hasičům za opravdu velký povedený pouťový víkend. Kupodivu má na tom zásluhu i koronavir, protože na návštěvních pouti byl znát dlouhodobý půst po společenském dění. Návštěvníků přišlo opravdu hodně a tak prodejci ve stáncích, provozovatelé pouťových atrakcí i výčepní mohli být spokojení. 

Krásné odpoledne opět již tradičně doprovázela na návsi Bobrůvanka a v závěru jejich koncertu bylo losování o právě skácenou májku. Pokud koronavir přispěl k velké pouti, tak naopak negativně poznamenal májku. Tu stavěli ještě v době omezení a tak nebylo možné postavit obrovský strom, k čemuž jsou potřeba všichni mladíci a muži z obce. Přesto pár mužů dokázalo postavit alespoň menší májku. Ale její kácení a následný průvod na ramenou mladíků obcí v čele s dechovkou probíhal stejně tak, jako kdyby šlo o mnoha metrákový strom. Po určité době se májka vrátila k nejvíce vyhrávající rodině Krejčích, když los tentokrát koupil již Karel mladší. A tady došlo k nasycení „unavených“ nosičů a to nejen tekutou energií, ale i masitou bílkovinou a sladkými zákusky. Opět následoval návrat na náves a zde vydařená pouť končila po půlnoci.

 PETR BROŽA