Sešli jsme se v opravdu hojném počtu. Malí i velcí se rozdělili do čtyř týmů a turnaj ve vybíjené mohl začít. Výkony hráčů i fanoušků byly neskutečné a sportovní duch pohltil i všechny kolemjdoucí. Nešlo o pořadí vítězů, důležitá byla radost ze hry. A to se nám všem podařilo v dostatečné míře.

Děkujeme SDH Herálec za propůjčení sportoviště i za přípravu výborného občerstvení pro všechny účastníky sportovního utkání. Dětem a jejich rodinám pak patří náš dík především za čas, který si našly v této uspěchané době.

Hana Kuljová a Marcela Medová

Základní škola a mateřská škola Herálec - odloučené pracoviště ZŠ Úsobí