Popradské soutěžní klání je známé svou náročností a zúčastňují se ho vybraní akordeonisté z Evropy a Asie. Na jubilejní 10. ročník přijela i Michaela Šrámková ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod a stala se jedinou českou účastnicí náročné soutěže.

Po vynikajících výkonech obdržela od poroty ocenění a pohár za 2. nejvyšší bodové ohodnocení kategorie a uznání přítomných posluchačů. Michaela Šrámková je příkladem výborné akordeonistky s patřičnou dávkou píle, talentu a pokory. Ocenění je završení jejího současného akordeonového studia na ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

autor: Ivana Laštovičková, učitelka ZUŠ Havlíčkův Brod