Setkání s mezinárodním týmem běžců, kteří ponesou hořící pochodeň, se ve čtvrtek 19. května v Golčově Jeníkově uskuteční na náměstí T. G. Masaryka od 17.00 hodin. Děti s běžci poběží od začátku města na náměstí, kde pochodeň symbolicky převezme pan starosta. Je ale možné, že pan starosta poběží již od začátku města. Na náměstí si lidé budou moci podržet hořící mírovou pochodeň, vložit do ní své přání pro mír a mezinárodní tým běžců představí myšlenku Mírového běhu pomocí krátkého programu. Je připraveno i taneční vystoupení místních dětí.

V pátek ráno od 8.30 hodin je pak domluvený program pro děti v místní základní škole, kde mezinárodní tým běžců představí formou her a různých vystoupení myšlenku Mírového běhu. Součástí programu by měl být přítomen pan starosta a je i připraveno další taneční vystoupení dětí.

Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run je nejdelší štafetový běh s hořící pochodní přes více než 140 zemí světa. Posláním běhu je vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru, porozumění. Současně překonávat hranice mezi lidmi nejrůznějších národů, přesvědčení a hranice v nás samotných. Je inspirací k hledání toho, co ve skutečnosti vyjadřuje slovo mír, jak jej může každý z nás v běžném životě naplňovat a co nás spojuje. Toto symbolizuje Mírová pochodeň.

Další zastávky Mírového běhu na Vysočině:

Pátek 20. května v 17.00 - město Pelhřimov, sobota 21. května v 8.45 - město Pelhřimov

Sobota 21. května v 17.45 - město Jemnice, neděle 22. května v 9.00 - město Jemnice

Vladimír Lepič

Koordinátor Mírového běhu