Do  letošního ročníku se ve třech kategoriích přihlásilo šedesát muzeí a galerií s sedmaosmdesáti projekty. Nejpočetnější kategorií, do níž se přihlásilo Muzeum dr. Aleše Hrdličky s novou antropologickou expozicí, byla Muzejní výstava roku 2019 se 40 projekty. Mezi šest nominovaných byla odbornou porotou vybrána i antropologická expozice našeho muzea a v konečném pořadí muzeum obsadilo čtvrtou příčku a získalo „Zvláštní ocenění“.

Soutěž Gloria musaealis vyhlašuje Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky a Český výbor ICOM a oceňují se v ní výkony muzejních institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví při tvorbě výstav a nových expozic, prezentování sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů nebo lokalit našeho kulturního a přírodního dědictví. Tento rok bylo také připomenuto 30. výročí vzniku AMG jako největšího profesního svazu muzejních organizací, který působí v České republice od roku 1990.

DAGMAR KLUCHOVÁ