Jihlavské pracoviště Archaia Brno v současné době provádí záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou. Město leží na středním toku řeky Sázavy, přičemž historické jádro (Staré město), se rozkládá na pravém břehu řeky. Světlá vznikla nejpozději ve 2. polovině 13. století, prvně zmiňovaná r. 1318, kdy byla vsí s kostelem (pravděpodobně již farním) v majetku vilémovského benediktinského kláštera. Část již patřila k Lipnici nad Sázavou a později k Ronovci.

Obdobím rozkvětu se pro Světlou obecně stala doba následující po husitských válkách, kdy město před r. 1429 získali Trčkové z Lípy. Jednou z historických zajímavostí města je podzemí, jehož přístupná část se nachází severně od kostela, pod jižní frontou domů na náměstí.

O stáří a původu podzemí písemné prameny mlčí, ale předpokládá se, že vznikalo postupně od středověku, či nejpozději za Trčků z Lípy. První průzkumné práce i geodetické zaměření byly prováděny za 2. světové války, v souvislosti s potřebou budování podzemních krytů. V poválečné době bylo zaváženo sutí a odpadem. Díky nasazení členů Vlastivědného kroužku bylo v letech 1999 a 2000 v délce 200 metrů vyčištěno a zpřístupněno veřejnosti.

V rámci archeologického výzkumu se podařilo objevit a zdokumentovat nové, doposud neznámé úseky na severní straně náměstí. I když zde v 70. letech došlo k několika nedokumentovaným propadům při budování kanalizace, doposud chyběly jakékoliv informace o rozsahu i charakteru chodeb. Nyní bylo nalezeno torzo kamenného vstupního schodiště a několik bočních větví ražených ve skále, které odbočovaly od (bohužel zřícené) centrální chodby. Nález souvisí s historickým domem č. 32, který do 50. let uzavíral světelské náměstí a nacházel se zde zájezdní hostinec Na Poště.

Jakub Těsnohlídek a kolektiv, Archaia Brno