Vzhledem k virtuální podobě celého studia to technicky nebyl problém, ale osobní kontakt nám chyběl a moc. Začátkem června již všichni studenti měli vzorně své testy splněny. Přišel nápad se sejít alespoň venku a ukončit tak semestr i osobním setkáním. Společně s kolegyněmi paní Mílou Škodovou a Alenou Jelínkovou jsme daly dohromady komentovanou procházku Chotěboří s kvízem. Zájem o procházku nás všechny mile překvapil.

Poslední čtvrteční dopoledne v měsíci červnu jsme se sešli před naší knihovou a vydali se na zajímavá místa po Chotěboři. Bylo to celkem deset zastavení a deset kvízových otázek. Vyluštěním tajenky bylo pozvání na zmrzlinu, která byla sladkou tečkou za ukončením celého „netradičního“ semestru.

Děkuji kolegyním za přípravu celé procházky a také všem studentům, že si udělali čas a přišli mezi nás. Už nyní se všichni těšíme, až na podzim zahájíme zimní semestr. Pevně věříme, že už proběhne klasicky, bez omezení. A procházka? Asi se líbila, protože studenti již nyní mají zájem další semestr ukončit také „netradičně“.

Všem studentům přeji krásné prázdniny

Veronika Štěpánková, knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř