První etapa vede z Jindřichova Hradce do Malého Ratmírova a měří 11,6 kilometrů. Rušný Jindřichův Hradec necháte za sebou a vydáte se podél Hamerského potoka, po stezce vedoucí nádherným Jindřišským údolím. Tato část etapy kopíruje Jindrovu naučnou stezku, jež představuje místní faunu, floru i historii. Úchvatná příroda, která pohltí každého, turistu provede meandry Hamerského potoka kolem zříceniny Vítkova hrádku. Tam už čeká divočejší část Jindřišského údolí a vede až do cíle – do Malého Ratmírova.

Druhá etapa vede z Malého Ratmírova do Kaprouna a měří 12,2 kilometry. Druhý úsek stezky začíná v rekreační oblasti obklopující rybník Malý Ratmírov. Od něj se cestou křižující koleje úzkokolejky dostanete až k dalšímu rybníku se jménem Krvavý. Za rozlehlou loukou a obcí Lomy se začíná pomalu měnit ráz krajiny a to je první známka, že už se objevujete v pravé, divoké České Kanadě. Stoupáním se turisté dostanou až k nejvyššímu bodu Jindřichohradecka, k Vysokému kameni. Odtud zbývá už jen pár kroků do vesnice Kaproun.

Třetí etapa vede z Kaprouna do Nové Bystřice a měří 15,5 kilometrů. Ze vsi Kapoun vyrazíte ke stejnojmenné zastávce úzkokolejky, kterou proslavil Jára Cimrman (celý příběh o vyloučení z vlakové přepravy zde připomíná pomník). Lesními cestami, kolem rybníků a po rozlehlých lukách vede stezka až do vesnice Senotín, odtud pak malebnou návsí po pastvině až k lesnímu kamennému poli a dále, už mimo lesní porost, k železniční zastávce Hůrky.

Z Hůrek pokračuje Graselova stezka a krajinou milých výhledů se vine až do Ovčárny, části Nové Bystřice. Odtud už zbývá dojít jen kousek po silnici - a během pár chvil se ocitnete na Mírovém náměstí v Nové Bystřici, kde třetí z osmi úseků Stezky Českou Kanadou končí.

Čtvrtá etapa vede z Nové Bystřice do Starého Města pod Landštejnem a měří 19,1 kilometrů. Z Nové Bystřice se opět vydáte po stopách loupežníka Grasela, vedoucích převážně lesem a pastvinami až ke kostelu Nejsvětější Trojice v Klášteře. Dechberoucí stavba zasazená do malebné krajiny v každém zanechá velmi silný zážitek. Loupežníkova stezka pak vede do vesnice Blato a odtud se opět těsným okolím rozlehlých pastvin dostanete do lesů, které v sobě ukrývají zříceninu hradu Landštejn, jeden z nejvyhledávanějších cílů České Kanady. Po zdolání věže hradu se vám naskytnou úžasné pohledy na okolní krajinu.

Dál se pokračuje přes Pomezí, podhradí majestátního Landštejna, až k místu zvanému U Kříže – místa jak dělaného pro odpočinek či fotografování výhledů. Etapa pak končí pod kopcem, ve Starém Městě pod Landštejnem.

Pátá etapa vede ze Starého Města pod Landštejnem ke Zvůli a měří 16,9 kilometru. Ze Starého Města pod Landštejnem se po cyklostezce a přes louku vrátíte zpátky k vyhlídce U Kříže. Odtud vás červená turistická značka s několika zajímavými zastaveními dovede k hradu Landštejn, odtud pak zhruba pět kilometrů po modré turistické značce. Pohodovou procházkou měnícími se lesy, kolem rybníků Bochník a Pišta, dorazíte k Bizoní farmě Rožnov.

Trasa páté etapy vede dál až k Mosteckému polesí, kde se opět vypravíte po červené turistické. Cestou budete potkávat čím dál víc kamenů, až dorazíte k Ďáblovu chlebu a odtud už jen kousek k vyhledávanému rybníku Zvůle.

Šestá etapa vede od Zvůle do Českého Rudolce a měří 10,4 kilometru. Ač je šestý úsek stezky tím nejkratším, čeká vás takřka na každém kroku něco zajímavého. Cestou ze Zvůle přes Terezín až k Ďáblově prdeli, ikonickému skalnímu útvaru, se můžete kochat českokanadskou krajinou plnou balvanů, viklanů a skal – mnoho z nich má své vlastní zábavné příběhy.

Naučnou stezkou od Ďáblovy prdele se vypravíte kolem obory a kaskády rybníků až na Havlovu horu - k areálu rozhledny U Jakuba. Cesta dál vede opět po Graselově stezce přes Horní Radíkov až do Českého Rudolce. V cíli můžete obdivovat částečně zrekonstruovaný zámeček, přezdívaný Malá Hluboká, nebo ochutnat místní pivo v sousedním zámeckém pivovaru.

Sedmá etapa vede z Českého Rudolce do Slavonic a měří 13,5 kilometru. Při další cestě z Českého Rudolce po modré značce a zároveň po Graselově stezce naleznete v lesích ukryté zajímavosti – mimo další například tajuplný psí hřbitov se záhadnou sochou nebo Francouzský kámen, magická místa, která se vám vryjí do paměti. Za zastávku stojí i vodní pila v Peníkově, jedna z vyhledávaných funkčních technických památek.

Graselovou stezkou se dostanete k dalším balvanům a zajímavostem, často nesoucím jméno právě tohoto známého loupežníka. Mezi nejznámější patří Graselova sluj, kde se loupežník ukrýval, Graselova koupelna nebo zbraň nazývaná Trojmužná předovka.

Stezka dále pokračuje přes Pfaffenschlag, středověkou vypálenou vesničkou objevenou při archeologických vykopávkách, a kolem lesních rybníků a pevnostního areálu věnovanému československému opevnění až do ikonického města Slavonice.

Poslední, osmá etapa vede ze Slavonic do Dačic a měří 18,2 kilometru. Ze Slavonic po zelené turistické značce dorazíte až k poutavému zastavení uprostřed krajiny, k poutnímu kostelu Bolestné Panny Marie Montserratské, opírající se o zajímavou legendu.

Průchodem přes vesničku Mutná pak dorazíte až na začátek naučné Vydří stezky. Její trasa kopíruje tok Moravské Dyje a nabízí nepřeberné množství výhledů - ať už na okolní přírodu, nebo třeba na pětici říčních mlýnů. Vydří stezka vás poté zavede až do Dačic, města první kostky cukru na světě, a poslední destinace Stezky Českou Kanadou.    

Destinační management Česká Kanada