Součástí nové expozice muzea má být i část, představující osobnosti z Chotěbořska - jakási současná verze někdejších síní slávy. A to se týká i významných žen.

Jednou z nich je básnířka, překladatelka, hudebnice a mecenáška Tereza Dubrovská (1873–1951).

Narodila se jako Terezie Mixová v Ostravě do rodiny důlního podnikatele, v roce 1889 se rodina přestěhovala do Prahy. Studovala literaturu, historii, výtvarné umění a hudbu. V roce 1894 koupili její rodiče zámek a velkostatek v Nové Vsi u Chotěboře. Publikovala nejprve pod jménem František Zvěřina, poté si zvolila pseudonym Tereza Dubrovská.

Je autorkou řady básnických sbírek, mimo jiné Pandořina skříňka (1927), Černí a modří ptáci (1928), Rudé kamélie (1929), Fialové ocúny (1930), Penelopa (1931) či Večery v Bissone (1933). Často cestovala po Evropě, překládala z chorvatštiny a španělštiny, je autorkou několika hudebních skladeb.

Kolem roku 1932, kdy byla již rozvedená, přišla o většinu majetku. S jednou ze sester žily v Nové Vsi, na velkostatek byla však v roce 1948 uvalena národní správa. Sestry dále přežívaly díky podpoře místních lidí. Tereza Dubrovská je pohřbena v rodinné hrobce v Nové Vsi. V muzeu se nachází část její pozůstalosti.

Historie muzea se začala psát před 137 lety, kdy 26. dubna zastupitelé tehdejšího okresního města Chotěboř rozhodli o založení městského vlastivědného muzea. Na jeho činnosti se od počátku podílel Musejní spolek, podle jehož stanov mělo muzeum „povznášet vzdělanosti povšechné i odborné“, sbírat a opatrovat starožitnosti, pořádat přednášky, odborné výstavy, poučné vycházky.

Muzeum od svého založení usilovalo o získání vhodných prostor pro své sbírky a výstavní činnost, to se ale dlouho nedařilo. Většinou sídlily v provizorních prostorách jak sbírky, tak i muzejní pracovníci a pracovnice. V jednu chvíli se muzeum mělo proměnit ve Lnářské muzeum, jindy v Muzeum bramborářství, škrobárenství a lihovarnictví pro ČSR nebo středisko české geologie.

Muzejní sbírky jsou rozmanité stejně jako celá historie muzea, a to je na nich krásné. Doufejme, že se už brzy podaří realizovat nový depozitář a stálou expozici a budeme je moci ukázat široké veřejnosti.

Městské muzeum Chotěboř