Jedná se o jednodenní soutěže, které probíhají postupně od září do konce listopadu střídavě na dvou pracovištích, jak na hlavní budově samotného učiliště v Chotěboři, tak na odloučeném pracovišti v Havlíčkově Brodě. Workshop je především zaměřen na praktické dovednosti a znalosti technických oborů.

Do soutěže se zapojilo osm škol v podobě jednotlivých tříd, které mezi sebou soupeří. Třídy jsou uspořádány do pětičlenného družstva. Každé družstvo se zaměří na jednu z vybraných oblastí.

Jeden soutěžní tým pracuje v oblasti strojírenství, kde si žáci mohou vyzkoušet zpracování kovu do podoby mince. Další tým tvoří žáci, kteří soutěží v oblasti dřevařství a jejich úkolem je zhotovení ptačí budky.

V rámci soutěžního týmu elektronika a automatizace si mohou žáci vyzkoušet zapojení jednoduchého elektrického obvodu k rozsvícení světla. Předposlední oblastí je informatika a robotizace, kde si žáci vyzkouší na programovat školního robota Chepíka, a poslední družstvo má na starosti marketing celé soutěže.

Soutěžní týmy měly na zpracování úkolu čtyři hodiny a časovém limitu žáci absolvují teoretickou a praktickou přípravu. Po skončení všech jednodenních soutěžích provede odborná komise komplexní zhodnocení celého workshopu.

Komise je složena z řad pedagogických pracovníků učiliště. Na závěr proběhne slavnostní vyhlášení vítězů.

Cílem celého workshopu je především podpora polytechnického vzdělávání a zvýšení zájmu žáků o studium technických oborů a přiblížit jim možnosti jejich dalšího studia po ukončení základní školy.

Tento program byl realizován díky projektům Podpora vzdělávání MAP ORP Havlíčkův Brod II a Podpora vzdělávání MAP ORP Světlá nad Sázavou II.

Podrobné informace o celém projektu MAP II a připravovaných akcích jsou pro veřejnost dostupné na webuwww.kralovska-stezka.cznebo na FB stránce MAP Havlíčkobrodsko a Světelsko.

Tereza Chalupová, Královská stezka