V souvislosti s těžbou poškozeného dřeva z okolních lesů u křížku mezi lipami novodobý "hospodář" nahromadil hradby klád. Poškodili nejen krásné zdravé lípy, ale opakovaně srazili i kamenný kříž.

V časech, kdy chráníme kdejakou zchátralou památku mi takové jednání připadá trestuhodné a ostudné. Stejně tak od kompetentních úředníků - životní prostředí i památkářů (jindy až otravně důslední). Kalamita s kůrovcem není omluva, stav tu trvá už více než rok a zbytečné (lajdácké) škody jsou nevratné.

Otakar Kubát