Prostřednictvím říkadel, písniček a scének s loutkami se seznámili s nejvýznamnějšími českými pověstmi, které se vážou k našim nejstarším dějinám. Jituška z 2. A a Elenka ze 4. A dostaly příležitost zahrát si v pověsti o Krokovi a jeho dcerách. Jindra z 1. A dokonce na pódiu bojoval v roli udatného Bivoje s kancem.

Děti si s chutí zapívaly a zatančily s oběma hlavními protagonisty. Představení doprovázely výbuchy smíchu s hlasitým potleskem. Třída 2. A se nakonec s oběma herci i s loutkami vyfotila.

M. Beranová, S. Sedláčková