Již od roku 1341 zde žila početná a vlivná židovská komunita, jejíž příběhy ovlivňovali nejen lokální život, ale i kulturní a politické události širšího významu. Haberští Židé nebyli pouhými obyvateli, byli aktivními členy společnosti, kteří zde zanechali trvalý odkaz. Jako haberský rodák a důležitá osobnost naší historie, vám jistě známý Adolf Stránský, zakladatel Lidových novin. Jeho angažovanost v politice ukazuje, jak dalekosáhlý byl jeho vliv. Ovšem nebyl sám, mnoho dalších významných osobností zde našlo svůj domov.

Další z důkazů o bohatém životě místních Židů je synagoga jejíž původ sahá hluboko do minulosti. První synagoga byla postavena pravděpodobně již v roce 1648, ačkoliv její existence byla několikrát narušena – v roce 1688 požárem a později během druhé světové války. Jak víte, budova dodnes stojí, avšak ve zchátralém stavu, jako němá svědkyně dob, kdy v ní zněly modlitby a scházela se zde místní židovská komunita. Ačkoli je synagoga v současnosti v dezolátním stavu, místní občané a další lidé z okolí, se rozhodli zachránit tento důležitý kus historie. Zpráva o prodeji synagogy vzbudila obavy, že se vytratí důležitá spojnice s odkazem z dob minulých a zároveň budova, jež skýtá možnosti, které by bylo chybou nevyužít. Však podobnou stavbu zde nenajdeme.

Zámek ve Světlé nad Sázavou a zámecký park.
Zámek ve Světlé v podzimním provedení. Podívejte se

Jako reakce na tuto událost přišel do popředí spolek Habry, z.s. s cílem ji zachránit. Ačkoli proces záchrany není snadný, spolek vyvíjí úsilí nejen na fyzické obnově budovy, ale i na zachování paměti a dědictví, které synagoga nese. Spolek Habry, z.s. byl založen v roce 2023 právě s cílem pomoci udržet kulturní a historické památky v našem městě. Navázat na jejich využitelnost a zpřístupnit je spoluobčanům. Záchrana synagogy a připomenutí si významu židovské komunity v Habrech, je jedním z témat, o kterých je třeba nejen debatovat. Podstata tohoto spolku, je podpora současného dění ve městě a pracovat s potenciálem veřejného prostoru. Stejně tak se snaží o propojování lidí, kteří se chtějí aktivně podílet na dění ve městě.

Výsledky tohoto úsilí, dostávají konkrétní podobu v prvním projektu spolufinancovaným Krajem Vysočina a MěÚ Habry. A to nová Naučná židovská stezka, díky které se návštěvníci dostanou k několika klíčovým místům spojenými s historií židovské komunity. Včetně rodného domu Adolfa Stránského, synagogy, židovského hřbitova a dalším významným místům, které vám přiblíží bohatou židovskou historii v Habrech. Je to nejen cesta do slavné minulosti, ale také cesta k porozumění významu židovského odkazu. Židovská stezka, která se bude instalovat během října, je výzvou k objevování historie a obohacení městského kulturního dědictví v místě, kde žijeme.

Stezku čeká slavnostní otevření, které se koná 3.11.2023 v 16:00 hodin na Žižkově náměstí v Habrech. Spolek Habry, z.s. vás srdečně zve k zapojení se do této významné snahy o zachování kulturního bohatství a respektu vůči minulosti.

Kristýna Dubská