V době okupace se zapojil se do protinacistického odboje. Za svoji odbojovou činnost byl vyznamenán prezidentem Dr. E. Benešem. Také v únoru 1948, se postavil proti nastupující komunistické diktatuře. Ota Hora byl v té době předsedou Odboru mladých národních socialistů, významné organizace, která v roce 1947 sdružovala dvě stě tisíc členů. Jako člen bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny upozorňoval na zločinecké praktiky příslušníků SNB a StB, v únorových dnech 1948 aby unikl svému zatčení, se ukrýval v bytě rodičů Václava Havla. Následně odešel do emigrace. V komunistickém Československu byl odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti.

Jako svědek únorového puče vydal knihu „Svědectví o puči“. I z kanadského exilu bojoval za svobodné Československo, po listopadu 1989 se dočkal návratu do vlasti. Byl hlavním řečníkem 25.února 1990 na Václavském náměstí, před mnoha tisícovém shromáždění promluvil z balkonu Melantrichu.

Za mimořádné zásluhy o svobodu a demokracii obdržel od prezidenta Václava Havla, řád T.G.Masaryka.S jeho životem je spojen natrvalo jeho rodný Golčův Jeníkov, je zde také pohřben, 28.února 1998 byl zde pietně uložen (zemřel 1. prosince 1997 v Kanadě). Na svůj „Jeníkov“ nikdy nezapomněl, připomínám, že daroval svému rodnému městu 5000 dolarů k podpoře místní vlastivědy. Byl vlastencem po celý svůj život.

Přemysl Votava