V uplynulém období proběhlo několik vzájemných ofi ciálních návštěv a  výměn mezi sportovci, hudebními a základními školami. V letošním roce si město Sliač připomíná výročí 50 let od udělení statusu města, 60 let od svého vzniku spojením dvou obcí  Hájniky a  Rybáry  a  770 let od  první písemné zmínky o tamních lázních. Slavnostní galavečer navštívila vedle významných hostů také ministryně kultury Slovenské republiky Ľubica Laššáková, která oslavy Sliače zaštiťovala. Svůj projev tam přednesl také starosta Přibyslavi Martin Kamarád.

Město Sliač pokřtilo novou knihu, která byla vydána k výročí 50 let udělení statutu města. Byly oceněny významné osobnosti. Oceněna byla i herečka Eva Matejkova, která se zasloužila o kulturní přínos a propagaci města. Večer byl doplněn hudebním programem základní umělecké školy a profesionálními hudebníky. Ve středu dopoledne jsme s panem starostou navštívili paní primátorku Balgovou na  radnici s cílem pohovořit a  vyjasnit si představy o množnostech další spolupráce. Zmínili jsme naše partnerské město Mook en Middelaar a spolupráci spolků, která funguje ví ce než 25 let. Podobný model zkusíme obnovit také s městem Sliač. K zajímavým oblastem patří například lukostřelba. Zároveň jsme paní primátorku pozvali na  Přibyslavské slavnosti a Mlékárenský den v Přibyslavi v září příštího roku.

Michael Omes