Nejstarší hradní budovy pocházejí z roku 1310, kdy hrad založili páni z Lichtenburka. Navzdory renesančním úpravám si celkově zachoval gotický ráz. Roku 1869 byl zničen požárem, naštestí jeho úplnému zchátrání zabránil Klub českých turistů, který jej odkoupil roku 1924. Na konci 20. století prošel hrad velkou rekonstrukcí.

Při návštěvě si prohlédnete celý hradní areál včetně kaple sv. Vavřince, v níž byli roku 1417 vysvěceni první husitští kněží u nás, dále rozsáhlá sklepení s bývalou hodovní síní Jindřicha z Lipé či hranolovou věž Samson s 33 metrů hlubokou studnou ve sklepení. Spatříte také stálou archeologickou expozici, sbírku gotických kachlů a také galerii moderního výtvarného umění.