Malý Mlýnek se říká usedlosti na Pstružném potoce pod Kochánovem. Stával tu mlýn. Prokazatelně tu byl v šedesátých letech osmnáctého století, kdy je vidět na vojenských mapách. Prvně zmíněným mlynářem byl Václav Petřík, který je uveden v gruntovní knize. Mlýnskou živnost provozoval mezi roky 1770 až 1782.

V Meziklasí najdete bývalý Loudátův mlýn. Dnes je neobývaný, zanedbaný a zpustlý. V trávě zarůstá stavební materiál. Mlýnice a dům byly pod jednou střechou, ale dispozičně oddělené. Podobně je na tom také Dolní Vašatův mlýn. Stojí o samotě u vedlejší silnice z Habrů do Světlé nad Sázavou. Po obou stranách velkého dvora jsou dvě budovy. Mlýn byl v té velké patrové. Pak tu najdete ještě nižší stavbu. Mlýn je opuštěný a není přístupný.

Na lepší časy se snad blýská Dolnímu Bradáčovu mlýnu u Pavlova. Jedná se o velmi pěkný pozdně barokní mlýn, který ovšem hodně zchátral a zpustl. Ale vypadá to, že se zřejmě pracuje na jeho záchraně.