V rozpravě vystoupí:

doc. PhDr. Magdaléna Pokorná CSc., vědecká pracovnice z Historického ústavu AV ČR a FF UK;
Mgr. Alena Jindrová, historička z Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod;
Karolína Fuksová, studentka z MU;
Mgr. Michal Kamp, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod;
PhDr. Miloš Tajovský, odborný archivář, SOA Havlíčkův Brod;
Mgr. Aleš Říman, češtinář, Gymnázium Havlíčkův Brod.

Rozpravu chceme zaměřit na nepříliš frekventovaná témata, například Karel Havlíček Brovský a ženy, děti, víno, kouření, Židé, čeština a němčina, Rusko, komunismus, tajná policie, život po návratu z Brixenu a podobně.

Rozprava se koná v pátek 3. prosince 2021 od 16 hodin v sále Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě.

Vstup je volný. Prosíme všechny zájemce, aby sledovali platná protiepidemická opatření a byli připraveni je dodržet. 

Jan Schneider, mluvčí a čestný předseda

Okrašlovací spolek Budoucnost Havlíčkův Brod