Na start dorazilo nakonec celkem 318 účastníků, z tohoto počtu se 115 lidí vydalo na dvacetikilometrovou trasu a 198 lidí na kratší, patnáctikilometrovou. Někteří účastníci vyrazili i na kole, bylo jich celkem 5.

Nejvzdálenějším účastníkem byl Marek Piršel, který dorazil z Bratislavy. Nejstarší turisté, kteří úspěšně prošli trasy, jsou pan Oldřich Růžička (1935) ze Žďáru nad Sázavou, pan Jaroslav Fajmon (1938) z Hamrů nad Sázavou, paní Kerlová (1939) z Jihlavy, paní Alena Dvořáková (1939) z Telče a paní Marie Dontová (1939) z Havlíčkova Brodu.

V cíli, v hostinci „U Štefana“ byl pro každého připraven pamětní list a výborné pohoštění.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo se na akci podíleli, všem pořadatelům, pomocníkům a v neposlední řadě také všem účastníkům pochodu. Návštěnost akce ukazuje, že naše obec je turisty vyhledávaná a těší nás, že se vám u nás a v okolí líbí.

Ondřej Starý