Stravenky v hodnotě přesahující osm tisíc korun jsme z většiny rozdělili mezi pět rodin, které spolupracují s charitním centrem pro rodinu KLÍČ a aktuálně se potýkají s velkými finančními problémy. Jedná se o rodinu, kde maminka po rodičovské dovolené hledá práci a jedno z dětí má navíc bezlepkovou dietu, dále o rodinu, kde nyní stěží vyžijí z maminčina ošetřovného a tatínkova nízkého příjmu, a také o tři maminky samoživitelky, z nichž dvěma zkomplikovalo situaci zavření škol a nízké, nebo dokonce pozdržené dávky ošetřovného a třetí je na mateřské a pečuje o pět dětí. Několik stravenek přilepší i klientům naší Charitní záchranné sítě.

„Nám teď nic nechybí a myslím na to, kolik lidí je v potížích,“ podotkla dárkyně s poznámkou, že jde o drobnost. My to však vůbec za drobnost nepovažujeme a hřeje nás u srdce, když vidíme, kolik dobroty a laskavosti je v lidech kolem nás.

DOMINIKA DUFKOVÁ